Beata Zając
Beata ZającRadca Prawny

BEATA ZAJĄC – Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Zawód radcy prawnego wykonuje od 1996 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Opolu. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego. W latach 2010-2015 wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim.
Absolwentka programu szkoleniowego prawników organizowanego przez Agency for
International Development (USAID) w USA w roku 1996 i szkolenia organizowanego
przez American Management Association „Credit, collection and financial
management” w Atlancie w 1995 r. Od 2001 r. prowadzi indywidualną kancelarię prawną
w Wieluniu. Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w sprawach z zakresu prawa
cywilnego, gospodarczego, medycznego i bankowego. Podczas wieloletniej pracy
zawodowej uczestniczyła z powodzeniem jako pełnomocnik w licznych postępowaniach
przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Brała
udział w wielu procedurach tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego,
fundacji, stowarzyszeń – zapewniającym przy tym ich bieżącą obsługę prawną.

Katarzyna Burchacińska-Zając
Katarzyna Burchacińska-ZającAdwokat
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku filologii germańskiej.

Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Szczególne zainteresowania to prawo medyczne i farmaceutyczne oraz reprezentowanie lekarzy i podmiotów medycznych w sprawach dotyczących odpowiedzialności za błędy i zdarzenia medyczne.

Szymon Sarowski
Szymon SarowskiRadca Prawny
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo. Zajmuje się prawem pracy, prawem ochrony środowiska oraz inwestycji. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych oraz w problematyce zatrudniania cudzoziemców. Jest odpowiedzialny za przygotowywanie dla klientów kompleksowej organizacji procesu zamówień publicznych oraz obsługę prawną dużych inwestycji budowlanych.

Posługuje się językiem angielskim.