Nasz zespół

Beata Zając

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawód radcy prawnego wykonuje od 1996 r. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2010-2015 wykładowczyni na Uniwersytecie Warszawskim.

Absolwentka programu szkoleniowego prawników organizowanego przez Agency for International Development (USAID) w USA w roku 1996 i szkolenia organizowanego przez American Management Association „Credit, collection and financial management” w Atlancie w 1995 r. Od 2001 r. prowadzi indywidualną kancelarię prawną w Wieluniu.

Posiada bogate doświadczenie i wiedzę w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, medycznego i bankowego. Podczas wieloletniej pracy zawodowej uczestniczyła z powodzeniem jako pełnomocnik w licznych postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Krajową Izbą Odwoławczą. Brała udział w wielu procedurach tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń – zapewniającym przy tym ich bieżącą obsługę prawną.

Katarzyna Burchacińska-Zając

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku prawo oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku filologii germańskiej.

Zajmuje się sprawami z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, gospodarczego i karnego. Szczególne zainteresowania to prawo medyczne i farmaceutyczne oraz reprezentowanie lekarzy i podmiotów medycznych w sprawach dotyczących odpowiedzialności za błędy i zdarzenia medyczne.

Marcin Stanioch

Marcin Stanioch

Radca Prawny

Absolwent Wydziały Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo.  Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Praktykuje w obszarach prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa upadłościowego, a także praw konsumenta. Specjalizuje się w dochodzeniu  roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkód na osobie jak i szkód rzeczowych.

Marika Kusiak

Marika Kusiak

Kierownik biura i specjalista d/s obywatelstwa polskiego

Administratywistka zatrudniona jako kierownik biura i specjalista d/s obywatelstwa polskiego. Pasjonatka badań genealogicznych i poszukiwań archiwalnych dokumentów. W kancelaruii pracuje od 2020 r zajmując sie organizacja pracy całego buira oraz sprawami o poświadczenie posiadania oraz nadania obywatelstwa polskiego dla cudzoziemców. Współpracuje z Polonią z całego świata.